Condicions generals d'us

 

NORMES GENERALS DÚS DE LES INSTAL·LACIONS DE LES PISCINES MUNICIPALS D’ALCARRÀS

· És obligatori l’ús de banyador.

· Abans de banyar-se a la piscina caldrà utilitzar les dutxes.

· No es podrà fumar en tota la instal·lació.

· No es podrà beure o menjar en el recinte de la piscina, ni en la zona de vestidors. Únicament en les zones habilitades i senyalitzades.

· S’han de respectar els espais assenyalats per a diferents activitats.

· S’han de seguir les indicacions del personal de la instal·lació en qualsevol moment.

· Està prohibit realitzar qualsevol activitat que comporti perill o que pugui molestar a la resta de banyistes.

· Està prohibit utilitzar envasos de vidre en les zones de bany i en la zona de vestidors i dutxes.

· L’incompliment de la normativa implicarà mesures correctives immediates per part del personal autoritzat. Això pot incloure l’aplicació del Protocol d’expulsions i/o mesures disciplinàries del complex lúdic-esportiu de les Piscines Municipals que es gestiona conjuntament amb el Patronat Municipal d’Esports de l’Ajuntament d’Alcarràs i de l’Ajuntament d’Alcarràs i/o apertura d’expedient sancionador.

 

INSCRIPCIONS i ACCESSOS

· En el moment de formalitzar la inscripció es considera que l’usuari coneix i accepta el reglament d’ús de la instal·lació.

· Totes les dades personals que es facilitin en la inscripció seran incorporades i tractades al fitxer GESTIÓ ACTIVITATS ESPORTIVES per aquesta finalitat com per informar de les restants activitats esportives que organitzi el municipi. L’òrgan responsable del fitxer és l’Ajuntament d’Alcarràs i l’adreça on podrà exercir el dret d’accés, rectificació o cancel·lació davant d’aquest és Plaça de l’Esglèsia,1 d’Alcarràs; tot el qual s’informa en compliment de l’art. 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre , de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

· L’usuari titular o tutor responsable autoritza l’enregistrament i publicació d’imatges durant el decurs de l’activitat.

· Cada usuari ha de tenir el seu codi d’accés i per obtenir-lo és obligatori, un cop feta la inscripció, facilitar una fotografia actual i abonar la taxa corresponent.

· Els usuaris han de deixar la Piscina i la resta d’espais esportius 15 minuts abans del tancament de les instal·lacions.

· La instal·lació es reserva el dret d’admissió.

 

PREUS DELS ABONAMENTS:

 • Abonament individual adult: 30,00 € (majors de 12 anys)
 • Abonament individual infantil: 20,00€ (de 3 anys a 11 anys)
 • Abonament individual jove d’Alcarràs: 25,00€
 • Abonament individual persona amb discapacitat del 33% al 50%: 25€
 • Abonament individual persona amb discapacitat de més del 50%: 15€
 • Abonament jubilat: GRATUÏT ( majors de 65 anys o bé jubilat )
 • Tarifa per adquisició o renovació de targeta d’accés: 2,00€ unitat
 • Entrada diària: 4€
 • Entrada festius: 5€ (dissabtes i diumenges)
 • Famílies nombroses tenen la bonificació del 15% de descompte de l’import total.

 

EDATS I PERFILS D’USUARI

· Els nens i nenes fins a menys de 3 anys tenen l’accés per bany lliure gratuït.

· Els jubilats i pensionistes titulars tenen l’accés per bany lliure gratuït. Les persones interessades hauran de presentar els documents que els acreditin.

· Els menors de 10 anys que utilitzin el bany lliure només podran entrar acompanyats d’un adult.

· Es considera que els nens i nenes entre 3 i 11 anys estan inclosos en la categoria infantil per a qualsevol servei que sol·licitin.

· Es consideren inclosos en la categoria d’adults les persones a partir dels 12 anys.

· Les persones que puguin acreditar una discapacitat del 33% al 50% tenen una tarifa d’abonament de 25€.

· Les persones que puguin acreditar una discapacitat de més del 50% tenen una tarifa d’abonament de 15€.

· S’aplicarà el perfil de Pensionista i les bonificacions que en derivin, a partir de la data de sol·licitud, a aquells usuaris que ho sol·licitin expressament i puguin demostrar-ne documentalment la condició.

 

BONIFICACIONS

· Totes les persones que puguin acreditar que pertanyen a família nombrosa, s’aplicarà un 15% de bonificació respecte les quotes individuals.

· No es podrà acumular en la mateixa quota més d’una bonificació.

· Les bonificacions no s’aplicaran amb efecte retroactiu.

Per tal d’accedir a qualsevol bonificació o tarifa reduïda caldrà sol·licitar-ho i acreditar amb la documentació requerida, presencialment a les oficines del Patronat Municipal d’Esports d’Alcarràs, al c/2n Passeig de Ronda S/N d’Alcarràs (Poliesportiu Municipal), en horari d’oficina.

 

CURSOS

· Totes les activitats tenen límit d’inscripció i s’ompliran per rigorós ordre d’inscripció.

· La Piscina es reserva el dret d’anul·lar una activitat si durant el plaç d’inscripció no s’arriba al mínim d’inscrits.

· Les sessions son de 45 minuts

· S’accedirà a les instal·lacions 15 minuts abans de començar la classe com a màxim.

· Una vegada començades les activitats no és retornarà l’import de les quotes, excepte en casos degudament justificats i amb l’antelació suficient segons la Normativa interna per a la resolució de peticions.

 

 

NORMATIVA I MESURES EXCEPCIONALS COVID-19

Amb motiu de les circumstàncies que ens trobem actualment a conseqüència del coronavirus, ens veiem en l'obligació de realitzar un protocol que conjugui l'oferta d'activitats aquàtiques de les piscines municipals i els estrictes condicionants que imposa la normativa sanitària.

Els criteris generals des que s'accedeix a les instal·lacions són evitar el contacte i guardar en tot moment la distància recomanada de seguretat entre persones).

 

NORMES GENERALS PROTOCOL COVID-19

Les Piscines Municipals d’Alcarràs tenen un aforament de 600 persones segons la normativa COVID.

Els positius per COVID 19, fins i tot asimptomàtics, no poden accedir a les instal·lacions de les Piscines Municipals d’Alcarràs.

Es recomana que tots els usuaris realitzin una vigilància activa dels seus símptomes. Davant qualsevol símptoma o en cas de sospita d'estar infectat, o haver estat en contacte amb persones infectades o sota sospita d'estar-ho, s'ha d'evitar qualsevol activitat, posant-se en contacte que de forma immediatament amb els serveis sanitaris i seguir totes les seves indicacions.

Abans i després de la pràctica esportiva és molt important rentar-se les mans amb aigua i sabó o solucions de gel hidroalcohòlic.

 

HORARI D’OBERTURA i NORMATIVA D’ACCÉS

L'obertura de les Piscines Municipals d’Alcarràs, és de dilluns a diumenge de 10:30 a 20:30 hores.

La reserva i inscripció a l'activitat de bany lliure a les Piscines Municipals d’Alcarràs es realitzarà conforme a l'Ordenança Municipal de Preus amb una antelació mínima de 60 minuts abans d’accedir a la piscina mitjançant la web: https://esportsalcarras.deporsite.net . S’haurà de dur a terme la reserva cada dia que s’hi vulgui anar.

En el cas de dur a terme una reserva per accedir a bany lliure a les Piscines Municipals d’Alcarràs, i no accedir a la instal·lació amb un termini de 60 minuts, aquella reserva quedarà automàticament anul·lada.

Pagament amb targeta bancària a través de TPV Virtual que ens facilitarà la mateixa web.

No hi haurà devolucions d’imports d’abonaments ni entrades.

 

NORMES RELATIVES AL DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT

Els vestuaris romandran oberts només per a poder canviar-se, romanent les dutxes tancades. Romandran oberts els lavabos (WC) en vestuari

Dins del recinte de la piscina les circulacions estaran senyalitzades i separades les d'entrada i sortida per a garantir les mesures de circulacions i seguretat..

Complir i respectar totes les normes i protocols de seguretat i higiene que s'estableixin i que protegeixen la teva salut i la dels altres.

Es prega la màxima responsabilitat i prudència, prioritzant sempre minimitzar el risc d'un possible contagi.

 

VENDA D’ENTRADES DIÀRIES PISCINA MUNICIPALS D’ALCARRÀS

 • Entrada diària: 4€
 • Entrada festius: 5€ (dissabtes i diumenges)

Per poder comprar entrades, t’hauràs de registrar a aquesta pàgina web:

https://esportsalcarras.deporsite.net

Una vegada registrat, ja podràs accedir a la compra d’entrada per dia. La compra d’una entrada individual dona dret a l’accés a la piscina el dia i franja seleccionats i fa la funció de cita prèvia. El número d’entrades que es posaran a la venda en una franja horària dependrà de l’aforament disponible en cada moment.

En el moment d'accés a la piscina, és imprescindible mostrar el codi QR que es genera amb cada entrada.

En el cas de no accedir en un termini de 60 minuts després de comprar l’entrada individual, aquella entrada quedarà automàticament anul·lada.

 

TANCAR